อยู่ในผ้าเหลือง 1 พรรษา

posted on 19 Aug 2010 11:49 by freedom69

ขณะนี้ อาตมา บวชมาได้เกือบเดือนแล้ว

แจ้งมาเพื่อทราบ

 

วันแม่ปีนี้จึงไม่มีการอัพอะไรทั้งสิ้น